© Add Film & Media AB
       Lund SWEDEN
       Tel: Int. - 46 46 15 91 00
       Fax: Int. - 46 46 14 64 00
       www.addmedia.se
 


 

3D
  3D Visualisering & animering för tekniska företag

Vi samarbetar med tekniska industriföretag inom många olika områden, där vi hjälper till med att visualisera deras produkter och funktioner. Många gånger arbetar vi med både marknads -och konstruktionsavdelningarna.


Vi har valt att arbeta i programmet 3D Studio Max Design för industri-applikationer, där det gäller att beskriva och illustrera maskinfunktion, flödes-förlopp eller där man kanske behöver visualisera en produkt som inte finns i verkligheten. Vi använder programmet även till att rendera 3D-bilder av en produkt för tryck.
 

 
 
Flerkamera
Inspelning WEBCASTING!
---------------------
Instruktionsfilmer    Volvo / Tetra Pak /
Hydrotech m fl.
---------------------
TeamM
Störst på flygfilm!
---------------------
3D-animering 3Dstudio Max
---------------------
Ditt klipp!!
 
 
  Se filmklipp 1    
     

 

 

 

Se filmklipp 2