© Add Film & Media AB
       Lund SWEDEN
       Tel: Int. - 46 46 15 91 00
       Fax: Int. - 46 46 14 64 00
       www.addmedia.se
 

 

Rörlig Grafik
  Många liveevenemang kräver visuella element på scenen. Vid invigningen av Malmö Arena producerade Add Film & Media rörlig grafik och 3D-animeringar till videoskärmarna på, över och vid sidan av scenen.

Vi arbetar i programmet Adobe After Effects och i 3Dstudio Max. Det senare är ett mycket kompetent program för 3D-animering och visualisering i 3D. Om du klickar här (öppnar upp ett nytt fönster) eller på bilden nedan får du en känsla av stämningen där!